RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mertis Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Łęczycka 35, 85-737 Bydgoszcz, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000595237, zł, NIP 554-293-42-56, kapitał zakładowy 5 000.

2. Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, aktualizowania i poprawiania a także prawo ograniczenia ich przetwarzania, przeoszenia lub sprzeciwu ich przetwarzania Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowycho jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie musisz wypełniać formularza kontaktowego, jednak bez podania niezbędnych danych nie będziemy mogli przekazać odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia przez spółkę Mertis Investments odpowiedzi na moje zapytanie dotyczące oferowanych inwestycji deweloperskich
  • nawiązania kontaktu handlowego, polegającego na aktualizacji informacji o poszukiwanych nieruchomościach oraz proponowaniu mi nowych ofert mieszkań lub domów spełniających Twoje kryteria poszukiwań i pojawiających się w przyszłości w ofercie Mertis Investments

5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail i numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

6. Odbiorą i administratorem danych osobowych będzie Mertis Investments sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące tj. dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz smsów, podmioty zajmujące się hostingiem systemów informtycznych serwisu mertis.pl oraz danych osobowych dla Administratora.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  • niezbędny na udzielenie odpowiedzi przez pracowników spółki Mertis Investments
  • prowadzenia działań handlowych lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na mój adres e-mail oraz numer telefonu. Zgodę mogę odwołać w każdym czasie. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

8. Twoje dane nie będą przekazywane do innych państw. Twoje dane mogą zostać przekazywane tylko do podmiotów współpracujących z Mertis Investments i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji działań handlowych, którymi będziesz zainteresowany. Podmioty współpracujące zobowiązane są do właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.